fredag 6. februar 2009

Faneproduksjon....


Tida i Stakaldefossen vart utruleg
produktiv. I tillegg til alle "trekub-
bane" vart det laga ni faner. Eg
tegna og klipte og Sigrun sydde

tirsdag 3. februar 2009

Gamle "kunstar" vart tekne fram igjen.
Men sju år i Stakaldefossen var sovisst
ikkje heilt bortkasta. Gamle hobbyar
vart tekne fram igjen, og bjørkekubbar
frå nabolaget fekk gjenomgå ei viss om-
forming ved hjelp av gummiklubbe og
hoggjarn.