tirsdag 19. august 2008

Dette var den Svelgen eg kom til, 2. februar 1949, som vegarbeidar.

Då eg byrja i arbeid på "verket" i januar 1950 var det med opplasting av skrapjarn som vart brukt i jarnproduksjonen. Seinare vart det lossing og lastig, forskalings arbeid, og krankjøyring.
I 1955 overtok Cristiania Spikerverk bedrifta å då vart det å arbeide der det var mangel på folk, og
då vart eg tilsett på elektrisk avdeling. Etter eit år skulegang kom eg i kraftstasonen,

Ingen kommentarer: