lørdag 6. september 2008

Eigarskifte på Smelteverket.


Frå 1949 og fram til1954 vart bygt nytt verksted og kontorbygg, ellers var det lite som skjedde. Hausten 1954 overtok Christiania Spigerverk i Svelgen. Då tok det til å skje saker å ting, kraftutbygging, utbygging av smelteverket og bustadbyggin. Bildet er hausten 1954.

Ingen kommentarer: