fredag 5. september 2008

Fleire spor.


På nyåret 1962 fekk eg i oppdrag, av formann Reidun Holm, å tegne ny logo til laget. Det vart framlagt seks forslag, og dette vart valgt med stort fleirtal.

Ingen kommentarer: