torsdag 8. januar 2009

Stakaldefossen Kraftverk


Å komme her var litt av ein
overgang. Frå godt ordna for-
hold til nesten berre rot. Det
var arbeidsforhold som låg
utanfor overeinskomstar og
arbeidsmiljølov. Med nesten
20 år som tillitsmann fekk eg
høyre at arbeidsmiljølova ikkje
kunne brukast for ho passa
ikkje. Men med hjelp av arbeids-
tilsyn og forbund so fekk vi den
til å passe tilslutt.

Ingen kommentarer: