tirsdag 3. februar 2009

Gamle "kunstar" vart tekne fram igjen.
Men sju år i Stakaldefossen var sovisst
ikkje heilt bortkasta. Gamle hobbyar
vart tekne fram igjen, og bjørkekubbar
frå nabolaget fekk gjenomgå ei viss om-
forming ved hjelp av gummiklubbe og
hoggjarn.

Ingen kommentarer: